socia-header

Maatschappij

Aandacht voor mensen

 

Als werkgever zijn we verantwoordelijk voor de sociale duurzaamheid van onze medewerkers, de medewerkers in de waardeketen en de gebruikers van onze producten en diensten. Sociale duurzaamheid omvat verschillende aspecten variërend van het bieden van een eerlijke beloning, goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en het waarborgen van ieders veiligheid tot waarden als respect en inclusie en de bredere impact op de maatschappij.

 
 
UNSDG-8

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Wij zetten ons in voor een goede balans tussen economische groei en maatschappelijke factoren om duurzame groei en toekomstige werkgelegenheid te verzekeren.

 
UNSDG-11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Wij dragen bij aan dit doel door voortdurend de veiligheidsvoorzieningen van onze trucks te verbeteren en te investeren in innovatieve technologieën om de luchtvervuiling te beperken.

 
 

Gerelateerde informatie

 
 
 
 
 

 

De snelle route naar...