diversity-header
 

Diversity & Inclusion

Een van onze kernwaarden is het streven naar een diverse en inclusieve werkplek. Openstaan voor en werken met mensen die anders zijn dan jij daagt je hersenen uit om op een nieuwe, creatieve manier te denken. Daarom richten wij ons op een plek waar iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt. Gelijke behandeling is de basis. Want iedereen moet zich welkom en thuis voelen bij DAF.

 

Zoveel mensen, zoveel verschillen

Dat zie je ook terug bij DAF. Mensen met verschillende achtergronden werken hier aan een gezamenlijk doel. Diversiteit is goed voor de creativiteit en daarmee voor de innovatie binnen de organisatie. Dat beaamt ook Machteld Geurts, Program Director en voorzitter van de Diversity Council. En volgens haar gaat diversiteit ook nog verder dan dat.

> Lees meer

diversity-council