header-sustainability

Duurzaamheid staat bij ons centraal

 

Bij DAF zetten we ons in om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Daarom staat duurzaamheid centraal in onze missie, visie en waarden. Voor ons is het meer dan een bedrijfsverantwoordelijkheid: het hoort onlosmakelijk bij onze manier van ondernemen.

 
 

DAF duurzaamheidskader

DAF Trucks beoordeelt duurzaamheidsrisico's en -kansen binnen het ESG-kader: Environmental (milieu) (met focus op emissiereductie en circulariteit), Social (maatschappij) (aandacht voor mensen) en Governance (bestuur) (maatschappelijk verantwoord ondernemen). We passen dit kader toe op onze toeleveringsketen, onze eigen activiteiten, onze dealers en klanten, evenals de maatschappij. Elke pijler van ons ESG-kader is gebaseerd op een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

 
 
 
header-unsdg

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn opgesteld om in 2030 een duurzame wereld voor iedereen te bereiken. Voortbouwend op onze missie, visie en waarden denken we dat DAF de grootste positieve impact op de maatschappij en het milieu kan hebben door bij te dragen aan vijf van deze SDG’s.

Lees meer