Duurzaamheid 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

DAF neemt bij haar bedrijfsvoering de hoogste ethische standaarden, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en het voldoen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheden in acht. Wij streven er naar om een goede reputatie bij klanten, medewerkers, overheden en het grote publiek te behouden door middel van superieure prestaties en effectieve communicatie. Duurzaamheid heeft betrekking op de activiteiten, producten en diensten van de onderneming. DAF heeft voor de definitie van duurzaamheid van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gekozen: ”duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet).” Bij onze activiteiten, producten en diensten wordt een optimale balans tussen sociale, ecologische en economische belangen nagestreefd.

Bekijk de hoofdstukken hieronder voor meer informatie over de realisatie van de aspecten People, Planet, Profit door DAF Trucks N.V.