governance-web

Governance

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Goed governance is onmisbaar voor elk bedrijf dat wil bijdragen aan een betere wereld. Alleen wanneer de wet- en regelgeving wordt nageleefd, kan een legale en ethisch verantwoorde bedrijfsvoering worden gewaarborgd. Het beleid en de praktijken die DAF op het gebied van governance heeft geïmplementeerd, zorgen ervoor dat de organisatie wordt bestuurd in overeenstemming met de strengste integriteitsnormen en in het beste belang van de belanghebbenden.

 
 
UNSDG-9

Bouw een veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Wij verbeteren voortdurend de efficiëntie van onze medewerkers, processen en materialen en gebruiken schone en milieuvriendelijke technologieën in onze productieprocessen.

 
 

Goed bestuur de basis voor duurzaamheid

 

Bestuursstructuur

DAF heeft een tweelaags bestuursmodel waarbij bestuur en toezicht zijn gescheiden. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht, de strategie en de planning, terwijl de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het operationeel leiderschap, de uitvoering van de strategie en het financieel beheer.

Vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur, waaronder de President-directeur, nemen zitting in de ESG-stuurgroep, die verantwoordelijk is voor de ESG-strategie van DAF. Daarnaast is er een ESG-werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende divisies. Deze werkgroep voert onder andere risico- en kansenanalyses en scenarioanalyses uit en is verantwoordelijk voor de planning. De werkgroep rapporteert aan de ESG-stuurgroep.

 
 

Gedragscode

Van medewerkers en zakenpartners, onder wie leveranciers en dealers, wordt verwacht dat zij de wet- en regelgeving naleven en zich houden aan de hoogste normen van eerlijk en ethisch gedrag. DAF verwacht van haar dealers dat ze beschikken over een eigen nalevingsprogramma en dat audits worden uitgevoerd.

Er worden voortdurend trainingen gegeven over integer zakendoen, waarbij de focus ligt op thema’s als mensenrechten, ethische bedrijfspraktijken, financiële integriteit, naleving van de internationale handelswetgeving, interactie met partners, gezondheid en veiligheid, en ons streven om onze milieu-impact te beperken. In de Gedragscode van PACCAR wordt ook beschreven hoe medewerkers via een speciale meldlijn schendingen van de code kunnen melden en wordt meer informatie gegeven over het anti-vergeldingsbeleid van DAF.

PACCAR Code of Conduct
governance-1-web
 
 

Aandacht voor en door onze toeleveringsketen

Leveranciers worden geselecteerd op basis van vele factoren, waaronder kwaliteit, innovatie, kosten, financiële levensvatbaarheid en naleving van de regelgeving. Alle leveranciers moeten de hoogste ethische principes volgen, in overeenstemming met de normen en principes in de Gedragscode, inclusief degene die gerelateerd zijn aan de bestrijding van omkoping, antitrust en eerlijke concurrentie, naleving van de handelswetgeving en bedrijfsethiek. De langetermijnvisie van DAF op supply management is gebaseerd op ‘value sourcing’ en het strategisch beheer van vijf kerngebieden:

  • Kwaliteit: productieprocessen van leveranciers moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van PACCAR die zijn gebaseerd op ISO- en IATF-normen.
  • Logistiek: om nieuwe trucks (en vervangingsonderdelen) op tijd aan onze klanten te leveren, is een betrouwbare levering door leveranciers van essentieel belang.
  • Kennis: we verwachten van leveranciers dat zij hun technologie en kennis van nieuwe producten en toekomstige systemen delen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.
  • Concurrentiepositie en totale kosten: we verwachten van onze leveranciers dat zij voorstellen doen om producten en processen te verbeteren om de kosten te verlagen en de kwaliteit en functionaliteit te optimaliseren.
  • Continue verbetering en duurzaamheid: door samen met leveranciers te werken aan continue verbetering, kunnen we op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier hoogwaardige trucks produceren. Zo garanderen we een optimaal gebruik van materialen en vergroten we onze duurzaamheid.

In 2024 wordt de gedragscode voor leveranciers bijgewerkt in overeenstemming met het DAF kader.

hand-shake-web
 
 
 

 

De snelle route naar...