On-the-road-to-even-cleaner-road-transport

Milieu

Emissiereductie

 

De grootste milieu-impact van DAF bestaat uit de uitstoot van broeikasgassen en de daarmee samenhangende invloed op de opwarming van de aarde. Daarom is emissiereductie de eerste pijler in ons duurzaamheidskader. Deze pijler focust ook op andere emissies die lucht-, water- of bodemvervuiling veroorzaken, zoals NOx of vluchtige organische stoffen (VOS).

 
 
UNSDG-13

Onderneem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Wij weten hoe belangrijk het is dat de CO2-uitstoot wordt teruggebracht. We zetten ons in om de CO2-uitstoot van onze trucks die we vanaf 2030 verkopen, met 45% te verlagen. Dat is in lijn met de richtlijn van de Europese Unie (95% van onze CO2-uitstoot is afkomstig van het gebruik van de trucks op de weg). Daarnaast streven we ernaar om onze CO2-emissies van scope 1 en 2 in 2030 met 45% te hebben gereduceerd.

  • Scope 1: directe uitstoot van bronnen die het eigendom van het bedrijf zijn of door het bedrijf worden beheerd. De scope 1-uitstoot van DAF ontstaat door de verbranding van gas voor onze operationele activiteiten en de verbranding van diesel voor het testen van motoren en trucks. 
  • Scope 2: indirecte uitstoot die vrijkomt bij de opwekking van ingekochte energie.
  • Scope 3: alle andere indirecte uitstoot (niet in scope 2) die in onze waardeketen vrijkomt, bij activiteiten stroomopwaarts en -afwaarts. Hieronder valt onder andere de uitstoot bij het gebruik van onze trucks.
 
 
 

Gerelateerde informatie

 
 
 
 

 

De snelle route naar...