DAF-Enviroment-water

Watergebruik

Productieprocessen

 

Terugdringen van het drinkwater gebruik

DAF heeft veel water nodig voor heel veel processen zoals spuiten, schoonmaken, spoelen en koelen. In het verleden betrokken wij al die kubieke meters via het drinkwaternet van de stad. Volkomen onnodig zo bleek. Vandaar dat wij al sinds 2003 ons industriële koelwater uit het nabijgelegen Eindhovens Kanaal onttrekken. Daarmee nam ons drinkwatergebruik met 60 procent af! Het kanaalwater wordt twee keer gezuiverd. De eerste keer voor wij het gebruiken, de tweede keer als wij het weer terugpompen in het kanaal. 

 
Environment-Water-Recycling-Canal
 
 

Slim koelsysteem

In onze assenfabriek in het Belgische Westerlo staan drie machines opgesteld om staal te harden. Die gebruiken veel water als koelmiddel. In het verleden gebruikten wij daar drinkwater voor. Niet echt nodig, een aanslag op de drinkwaterproductiecapaciteit van de omgeving en bovendien duur. Vandaar dat we overschakelden op een gesloten koelsysteem waarin we een koelmedium naar de machines pompen. Als de buitentemperatuur dat toelaat, koelen we de zo opgewarmde vloeistof weer terug via installaties op het dak. Als het buiten te warm is, doen we dat via een extra koelmachine. Zo gebruiken we veel minder drinkwater voor industriële processen. 

 
 

Betere waterzuivering

DAF gebruikt veel verf en olie. Mede daardoor zijn zware metalen een normaal bijproduct bij enkele van onze lakprocessen. Het zuiveren van ons afvalwater is dan ook een serieuze zaak in onze fabrieken. Over de laatste jaren hebben wij ons veel moeite getroost om de kwaliteit van het afvalwater te verbeteren. Genomen maatregelen zorgen er voor dat verontreinigingsconcentraties in ons restwater ver binnen alle normen liggen. En ook het afvalwater van onze fabriek in Eindhoven bevat nagenoeg geen minerale olie meer dankzij moderne olie- en vetscheidingsinstallaties. In onze motorenfabriek zorgt een zuiveringsinstallatie er voor dat het water dat gebruikt wordt tijdens het frezen, honen en spoelen van de motorblokken verzameld wordt waarna alle vaste en olie bestanddelen worden gescheiden van het water. Het water wordt afgevoerd naar het riool. Het overgebleven slib wordt als chemisch afval afgevoerd voor verdere verwerking.  

In de Onderdelen lakstraat in Eindhoven is in 2019 de voorbehandeling met zinkfosfateren vervangen door voorbehandeling met 'Oxsilan'. De omschakeling naar dit nieuwe zinkarme en nikkelvrije voorbehandelingsproces resulteert in minder afvalwatervervuiling, minder (chemisch) afval en energiebesparing.

 

 
 
DAF-Environment-Water