Environment-Water-Recycling-Canal

Geluid

Productieprocessen

 

Voldoen aan de geluidseisen

Het DAF-terrein bevindt zich direct aan de randen van de stad. Over de jaren zijn er rond de fabriek nieuwe woonwijken gebouwd. Het gevolg daarvan is dat de milieuvergunning van DAF enige restricties bevat op het gebied van geluid. Als goede buren willen we daar natuurlijk aan voldoen en hebben we verschillende maatregelen in gang gezet. Zo hebben wij bijvoorbeeld stillere ventilatie- en koelingssystemen geplaatst op de daken van onze gebouwen. En uiteraard laten we elke keer dat wij renoveren of een nieuw gebouw neerzetten eerst een akoestisch onderzoek doen. 

 
Environment_cover
 
 
Environment-Water-Recycling-Canal
 
 

Beperken van het verkeerslawaai

Als DAF letten wij ook scherp op de verkeersomstandigheden in en rond Eindhoven waar het gaat om mogelijkheden de geluidsdruk te verminderen. Zo betaalden wij in 2016 mee aan het herbestraten van dat deel van de Geldropseweg dat parallel aan ons fabrieksterrein loopt. Door de toepassing van geluidsreducerend ZOAB nam de hoeveelheid verkeerslawaai voor de direct omwonenden behoorlijk af. Met hetzelfde doel plaatsen wij twee wij ook twee geluidsarme compressoren in ons ketelhuis.