Truck in shopping mall
Bart-van-Lotringen-back-to-the-future

Stadsdistributie in 2050:

Back to the future

Bart van Lotringen


Wat krijg je als je een truck designer de vrije hand geeft? Als hij zich voor één keer eens niet hoeft te houden aan technische begrenzingen en wettelijke regelgeving? DAF designer Bart van Lotringen liet zijn licht schijnen op stadsdistributie in 2050. Zijn concept is uiterst vooruitstrevend, maar heeft verrassend genoeg ook elementen uit het verleden. Back to the future dus.

 

Voordat Van Lotringen zijn concept verder uitlegt, schetst hij een beeld van verschillende maatschappelijke en technologische ontwikkelen, die we nu al zien gebeuren. “We gaan steeds meer toe naar een 24/7 economie, alles moet sneller en efficiënter”, begint hij. “We raken er ook steeds meer aan gewend dat we onze spullen online aanschaffen, van schoenen tot de dagelijkse boodschappen. Binnensteden veranderen: er zijn steeds minder winkels, maar wel steeds meer bewoners door toenemende urbanisatie. Ook worden voertuigen steeds meer geweerd uit de binnenstad om de leefbaarheid te vergroten.”

Lokaal en Sociaal

Handig natuurlijk, dat we het huis niet meer uit hoeven om alles aan te schaffen wat we willen. En dat een paar uur later de spullen worden afgeleverd, per koerier of drone. Toch heeft dit ook een negatief aspect, legt Van Lotringen uit. “De mens blijft behoefte houden aan sociaal en intermenselijk contact. Terwijl de ontwikkeling die ik zojuist schetste daar recht tegenin gaat; we gaan steeds minder naar buiten en zien elkaar alleen nog maar via beeldschermen.” En er zit nog een negatief aspect aan deze ontwikkelingen, zegt Van Lotringen: “Soms zijn we door onze drukke banen niet altijd in staat zijn om de goederen in ontvangst te nemen op het tijdstip dat de koerier langskomt. Dan moeten we alsnog onze spulletjes ergens lokaal ophalen. Dat is natuurlijk niet erg efficiënt en ook niet goed Er ontstaan daarom nieuwe distributieconcepten, waarbij de goederen direct worden afgeleverd bij een lokaal distributiepunt, zoals een supermarkt met langere openingstijden.”

Use Case Distribution
 

Elektrisch en hybride

Het vervoers- of - beter nog - distributieconcept van Van Lotringen houdt rekening met de menselijke behoefte tot sociaal contact en belooft tegelijkertijd een zo laag mogelijke milieu-footprint. “In onze visie blijven mensen online boodschappen doen, waarschijnlijk zelfs steeds meer. Die worden echter niet allemaal direct aan huis bezorgd. In eerste instantie worden de goederen met lange afstandstrucks afgeleverd aan distributiecentra ver buiten de stad. Van daaruit worden de spullen in zogenoemde ‘feeder-trucks’ geladen, grote combinaties met diesel-hybride aandrijving. Aan de rand van de stadskern vindt dan overslag naar een compacte distributietruck plaats, die volledig is aangepast aan de nieuwe eisen die de binnenstad stelt.”

Volledig elektrisch

De distributietruck waar Van Lotringen het over heeft is volledig elektrisch aangedreven, dus stil en vrij van uitstoot. De truck is 24/7 in de stad om lokaal de goederen af te kunnen leveren. De klanten weten middels een berichtje op hun smartphone, waar het voertuig staat of al heeft geleverd. “Eigenlijk creëren we zo een klein buurtwinkeltje waar mensen bij elkaar komen, net als vroeger”, legt Van Lotringen uit. “Daar halen ze hun spullen op, maar kunnen er tegelijkertijd ook boodschappen doen in een virtuele winkel: een groot beeldscherm, dat tegelijkertijd de haltestop is voor dit stadsvoertuig.”

Opgaan in de stad

De distributietruck is zodanig vormgegeven dat hij als het ware opgaat in de omgeving en deel gaat uitmaken van de stad. Dat wordt onder andere bereikt door doorzichtige carrosseriepanelen. Vier tot 90 graden draaibare wielen zorgen ervoor dat het voertuig ook zijwaarts kan bewegen, voor optimale wendbaarheid in de kleine ruimtes van de stad. Door de lage vloer lopen de klanten moeiteloos naar binnen, zonnepanelen op het dak zorgen voor energie. En DAF zou DAF niet zijn als er ook niet gedacht werd aan de chauffeur. Van Lotringen: “Een panoramische voorruit zorgt voor optimaal zicht. De chauffeur kan zo altijd oogcontact houden met voetgangers. En uiteraard wordt hij ondersteund door veiligheidssystemen en camera’s, essentieel in  drukke stadscentra.”

Realistisch?

Hoe realistisch is het idee van Van Lotringen? Gaan we dit ooit ‘in het echt’ terugzien? “Als fabrikant moet je altijd blijven nadenken over de toekomst”, vertelt hij. “Dit concept is bedoeld om een dialoog te creëren met onze klantenkring en discussie uit te lokken over toekomstige ontwikkelingen en welke rol onze trucks daarin kunnen spelen. Dat dit concept één op één werkelijkheid zal worden, is niet waarschijnlijk. Maar delen ervan zullen we ongetwijfeld gaan tegenkomen. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar van een paar dingen ben ik zeker: de mensheid kan niet zonder sociaal contact en we beseffen steeds meer dat we heel zuinig moeten zijn op onze planeet. Dit concept past precies in dat plaatje.” ■

 

 

Bart-van-Lotringen 

Bart van Lotringen

“We gaan steeds meer toe naar een 24/7 economie, alles moet sneller en efficiënter”

 

 

Lees ook de andere artikelen: