Juridische kennisgeving voor downloads

De afbeeldingen en video's, en andere beschikbare downloads op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd © DAF Trucks N.V. Eindhoven (of diens dochterondernemingen waar als zodanig aangeduid en/of diens licentiegevers). Alle rechten voorbehouden.

Modellen, tekeningen, foto's, afbeeldingen, teksten, video-opnamen, met of zonder geluid, van voertuigen en andere documenten die op deze site worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan wetten inzake industrieel en intellectueel eigendom en zijn als zodanig eigendom van DAF Trucks N.V. De items waarnaar in deze alinea wordt verwezen, mogen worden gekopieerd voor privégebruik.

De afbeeldingen en video's en andere beschikbare downloads, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid, mogen niet worden gedownload, gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door DAF Trucks N.V. behalve voor strikte privédoeleinden, mediadoeleinden of commercieel gebruik in het belang van DAF Trucks N.V. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Voor toestemming om afbeeldingen of video's te gebruiken voor andere commerciële doeleinden, verzoeken we u contact op te nemen met DAF Trucks N.V. Door gebruik te maken van deze site accepteert de gebruiker de hierboven uiteengezette voorwaarden en verbindt zich ertoe deze voorwaarden te allen tijde te respecteren.