DAF respecteert uw privacy. Wij gebruiken cookies voor diverse doeleinden, zoals websitefunctionaliteit, het verbeteren van uw ervaring met onze website, het creëren van integratie met sociale media en het helpen targeten van marketingactiviteiten binnen en buiten onze website. Door uw bezoek op onze website voort te zetten, stemt u in met ons gebruik van cookies. Als u echter uw cookievoorkeuren wilt aanpassen, klikt u hieronder op 'Instellingen wijzigen'. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring.
Milieu

Milieubeleid van DAF

DAF's milieubeleid is van toepassing op alle activiteiten, producten, diensten en locaties van de onderneming.

 

Sinds 1995 heeft de onderneming een formele milieubeleidsverklaring. In 1999 is daar een afzonderlijke beleidsverklaring aan toegevoegd voor EcoDesign, DAF’s unieke benadering van milieugerichte Productontwikkeling. Als onderdeel van DAF’s milieubeleid werd in 2003 een recyclingbeleid vastgesteld.

De belangrijkste milieueffecten van de productieprocessen zijn de emissie van koolwaterstoffen, de emissie van geluid en het gebruik van water en energie. Brandstofverbruik, uitlaatgasemissies en voertuiggeluid zijn de belangrijkste milieueffecten van bedrijfswagens. De activiteiten van de eigen dealerbedrijven kunnen met name de bodem- en waterkwaliteit beïnvloeden.

Milieubeleidsverklaring DAF Trucks NV

Uitgangspunten voor het DAF milieu beleid:


 1. De “Policy Statement for Environmental Matters” van PACCAR Inc.
 2. Milieuzorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming en daarmee van iedereen in de organisatie.
 3. Bij onze activiteiten wordt de volledige levenscyclus van het product in beschouwing genomen, van ontwikkeling tot afdanking.
 4. Bij onze activiteiten, producten en diensten wordt een optimale balans tussen ecologische en economische belangen nagestreefd.
 5. Bij onze activiteiten wordt rekening gehouden met de milieu eisen en wensen van relevante belanghebbenden.
 6. Het ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem.

Beleid

 1. Het realiseren van een continu programma voor bewustwording, informatie, training en communicatie betreffende milieu voor medewerkers op DAF terreinen.
 2. Het zodanig pro-actief aanpakken van milieu effecten, dat voortijdig wordt voldaan aan relevante wettelijke milieu eisen en convenanten.
 3. Het continu voorkomen, beheersen en verbeteren van de milieurisico’s en -belasting en de energie-efficiency van de bedrijfsactiviteiten en de geleverde producten en diensten.
 4. Het vaststellen van milieudoelen en -maatregelen voor alle bedrijfsactiviteiten en geleverde producten en diensten.
 5. Het uitdragen van het milieubeleid, de milieudoelen en de milieuactiviteiten van de ondernemingter ondersteuning van het imago van DAF Trucks N.V. en haar producten en diensten.