HBO opdracht: Inklapbare kunststof box

  • Location Eindhoven
  • Organisation Unit Internships Eindhoven
  • Fulltime Fulltime
  • Education level Bachelor
  • Contract type Internship contract

Job description

DAF heeft een omvangrijke pool met emballages die gebruikt worden voor het verpakken van leveranciers producten. Deze verpakkingen gaan naar al onze fabrieken en After Sales. Het gaat hier om retour-emballages hetgeen wil zeggen dat deze emballages na gebruik weer terug gaan naar de leverancier om weer te vullen.

Een groot deel van de pool bestaat uit kleine kunststof boxen (max. grondmaat 600 x 400 mm) die gebruikt worden voor het verpakken van kleinere producten. Aangezien deze bakken handmatig in de rekken worden geplaatst is het maximaal toegestane gewicht 15 kg (gewicht bak + inhoud).
Deze kleine boxen zijn niet inklapbaar en dat betekent dat het transportvolume van “volle boxen” even groot is als de retourstroom van “lege boxen” (terug naar leverancier).    

Momenteel zijn er ook inklapbare kunststofboxen verkrijgbaar. Een grove schatting leert dat, indien DAF deze maximaal zou gaan gebruiken in plaats van de huidige boxen, er een reductie van +/- 75 % van het retourvolume mogelijk zou zijn.

Deze opdracht is om te onderzoeken of deze inklapbare kunststofboxen toepasbaar zijn binnen DAF, wat de gevolgen zijn voor de gebruikers en wat de mogelijke opbrengsten zijn in de aandachtsgebieden Veiligheid & Ergonomie, Kwaliteit, Leverbetrouwbaarheid, Kosten en Milieu.   

Het gaat hier om een complexe opdracht omdat deze boxen worden toegepast in veel verschillende omgevingen waarbij dus vele variabelen een rol spelen.

Start opdracht: vanaf september 2019

Your profile

Voor deze opdracht zoeken we een enthousiaste HBO-student met affiniteit Logistiek of Bedrijfskunde.

Department

Tijdens jouw afstuderen word je tewerkgesteld binnen de afdeling Business Process Innovation. Deze afdeling houdt zich bezig met procesvernieuwing in de brede zin van het woord, met name gericht op de productieprocessen, procesinrichting en ondersteunende systemen binnen Operations.

We offer

Onze stage- en afstudeerplekken geven je de kans om je tot een young professional te ontwikkelen. Je kunt een actieve rol spelen in één van de vele projecten waarbij de inbreng van eigen initiatieven en ideeën steeds wordt aangemoedigd. Je kunt hierbij rekenen op de begeleiding en ondersteuning van ervaren DAF-medewerkers. Uiteraard ontvang je ook een stagevergoeding.

Apply