Układ elektryczny 

Rozruszniki TRP, Wymiana

Renault Bus • Illiade


Kliknij obraz, aby go powiekszyc.

 
Typ  Silnik  Rok  Uwagi  V  kW  A*  B*  Nr częśi TRP 
Iliade 9.9  MIDR 06.20.45 M41 MIDR 06.20.45 R41  10.96-09.01     24  6.6 kW  89.0  40.0  1516791R 
Iliade 9.9  MIDR 06.20.45 M41 MIDR 06.20.45 R41  10.96-09.01     24  6.6 kW  89.0  40.0  1516665R 
Iliade 11.1  MIDR 06.23.56..  10.96-09.01     24  6.6 kW  89.0  40.0  1516791R 
Iliade 11.1  MIDR 06.23.56..  10.96-09.01     24  8.4 kW  89.0  41.0  1516833R 
Iliade 11.1  MIDR 06.23.56..  10.96-09.01     24  6.6 kW  89.0  40.0  1516665R 
* rozmiar w mm
Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale: Ilustracje i specyfikacje uszeregowane wg numeru katalogowego TRP