Układ elektryczny 

Rozruszniki TRP, Wymiana

MAN • F2000


Kliknij obraz, aby go powiekszyc.

 
Typ  Silnik  Rok  Uwagi  V  kW  A*  B*  Nr częśi TRP 
19.233 12.0  E2866DF01  09.96-12.01     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.273 10.0  D2865LF22  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.293 10.0  D2865LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.293 10.0  D2865LF20  01.94-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
19.293 10.0  D2865LF24  04.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.314 12.0  D2866LF34  06.98-12.01     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.323 10.0  D2865LF23  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.343 10.0  D2865LF21  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.364 12.0  D2866LF35  06.98-12.01     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.373 12.0  D2866LF21  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.403 12.0  D2866LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.414 12.0  D2866LF31  06.98-12.01     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.423 12.0  D2866LF22  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.463 12.8  D2876LF02  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.464 12.8  D2876LF06  06.98-07.01     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
19.603 18.3  D2840LF20  04.96-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
23.293 10.0  D2865LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
23.293 10.0  D2865LF20  01.94-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
23.293 10.0  D2865LF24  04.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
23.343 10.0  D2865LF21  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
23.403 12.0  D2866LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
23.463 12.8  D2876LF02  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
24.273 10.0  D2865LF22  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
24.293 10.0  D2865LF24  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
24.323 10.0  D2865LF23  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
24.343 10.0  D2865LF21  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
24.373 12.0  D2866LF21  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
24.403 12.0  D2866LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
24.423 12.0  D2866LF22  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
24.463 12.8  D2876LF02  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.233 12.0  E2866DF01  09.96-08.02     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.273 10.0  D2865LF22  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.293 10.0  D2865LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.293 10.0  D2865LF20  01.94-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
26.293 10.0  D2865LF24  04.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.323 10.0  D2865LF23  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.343 10.0  D2865LF21  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.373 12.0  D2866LF21  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.403 12.0  D2866LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.423 12.0  D2866LF22  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.463 12.8  D2876LF02  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
26.603 18.3  D2840LF20  06.96-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
27.273 10.0  D2865LF22  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
27.293 10.0  D2865LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
27.293 10.0  D2865LF20  01.94-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
27.323 10.0  D2865LF23  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
27.343 10.0  D2865LF21  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
27.343 10.0  D2865LF21  01.94-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
27.373 12.0  D2866LF21  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
27.403 12.0  D2866LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
27.403 12.0  D2866LF20  01.94-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
27.423 12.0  D2866LF22  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
27.463 12.8  D2876LF02  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
27.463 12.8  D2876LF02  01.94-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
27.603 18.3  D2840LF20  01.96-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
32.293 10.0  D2865LF24  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
32.343 10.0  D2865LF21  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
32.403 12.0  D2866LF20  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
32.463 12.8  D2876LF02  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
33.323 10.0  D2865LF23  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
33.343 10.0  D2865LF21  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
33.373 12.0  D2866LF21  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
33.403 12.0  D2866LF20  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
33.423 12.0  D2866LF22  01.94-12.95     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
33.463 12.0  D2876LF02  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
33.463 12.8  D2876LF02  01.94-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
33.603 18.3  D2840LF20  06.96-     24V  6.0  92.0  47.0  1516711R 
35.343 10.0  D2865LF21  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
35.403 12.0  D2866LF20  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
35.463 12.8  D2876LF02  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
41.343 10.0  D2865LF21  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
41.403 12.0  D2866LF20  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
41.463 12.8  D2876LF02  08.95-     24V  5.4  92.0  48.0  1516707R 
Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale: Ilustracje i specyfikacje uszeregowane wg numeru katalogowego TRP