Podwozie i elementy nadwozia 

Siodła

Jost • Siodła - JSK 37 ER


Kliknij obraz, aby go powiekszyc.

 
  • Mocowane bezpośrednio na ramie podwozia, bez płyty montażowej
  • 2", staliwo
  • Wartość D: 152 kN, dopuszczalny nacisk: 20000 kg
  • Kąt pochylenia ±12°
  • Zgodne z normami: 94/20/WE, DIN 74080 i ISO 337
Wysokość (mm)  Masa (kg)  Obsługa techniczna*  Nr częśi TRP 
225  159  W  1434907 
225  159  M  1434906 
* Obsługa techniczna: M = Smarowane ręcznie, W = Wersja o małych wymaganiach obsługowych, Z = Przygotowane do centralnego układu smarowania
Uwaga: Przy tej wysokości montażu producenci pojazdów przewidują zastosowanie dodatkowej płyty wzmacniającej. Należy przestrzegać wytycznych dotyczących montażu podanych przez producenta pojazdu.