Materiały eksploatacyjne i narzędzia 

Smar

Olej Hydrauliczny • DAF Hydraulic HV32/HV46

 
Olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości i dodatkach przeciwzużyciowych
 • Bardzo wysoki wskaźnik lepkości
 • Doskonała odporność na ścinanie
 • Bardzo dobra stabilność termiczna, wyjątkowa odporność na utlenianie
 • Bardzo dobra stabilność oksydacyjna zapewnia długi czas pracy oleju
 • Dobre właściwości antykorozyjne zapewniają maksymalny czas żywotności sprzętu
 • Doskonała stabilność hydrolityczna, zapobiega blokowaniu filtra
 • Wyróżniająca się filtrowalność, nawet wobec wody
 • Doskonała ochrona przed rdzą i korozją
 • Dobra deemulgowalność zapewnia szybkie oddzielenie wody
 • Kompatybilność zmateriałami połączeń imetalami kolorowymi

 • ISO 6743/4 HV - DIN 51524 P3 HVLP VICKERS M-2950S, -I-286
Typ  Element  DE  ES  FR  IT  PL  PT  Nr częśi TRP 
HV32  208 l                   09077DE 
HV32  208 l                   09077ES 
HV32  208 l                   09077FR 
HV32  208 l                   09077IT 
HV32  208 l                   09077PL 
HV32  208 l                   09077PT 
                          
HV46  208 l                   09078DE 
HV46  208 l                   09078ES 
HV46  208 l                   09078FR 
HV46  208 l                   09078IT 
HV46  208 l                   09078PL 
HV46  208 l                   09078PT 
                          
HV46  Luzem                   09080FR