Podwozie i elementy nadwozia 

Siodła

Fontaine • Zestawy Naprawcze - BIG D

 
Element  Typ siodła  Nr częśi TRP 
Zestaw czopa nośnego siodła (uniwersalny)  S Range & Euro D  1674153 
Zestaw uchwytu (2-częściowy)  S Range & Euro D  1391434