Hoe aan te melden?

Wordt een leverancier van PACCAR Europe

Indien u aan de criteria voldoet en u wilt zich aanmelden als potentiële leverancier van PACCAR Europe, dan kunt u de vragenlijst downloaden.

Download de vragenlijst voor leveranciers

Zend uw ingevulde vragenlijst naar het onderstaand adres:

PACCAR Purchasing Europe

Postbus 90065
5600 PT Eindhoven
Nederland

E-mail: daf.purchasing@daftrucks.com

Door middel van deze vragenlijst willen wij meer inzicht verkrijgen in Uw organisatie en de wijze waarop Uw organisatie invulling geeft aan de vijf aspecten van het selectieproces. Wij danken U bij voorbaat in de getoonde interesse in PACCAR Europe. en indien de informatie die U heeft verstrekt aansluit op onze behoeft, nemen wij contact met U op.

Inkoop

Milieu

Milieu Contracteisen

DAF Trucks N.V. heeft een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem. Als onderdeel van dit systeem heeft DAF Trucks N.V. milieu contracteisen voor leveranciers van diensten op terreinen van DAF Trucks N.V. in Nederland en Belgie ontwikkeld.


Deze eisen maken integraal onderdeel uit van DAF Trucks N.V. inkooporders of contracten voor die diensten, die in het document "Milieu contracteisen voor leveranciers van diensten aan DAF Trucks N.V." zijn aangegeven. De contracteisen hebben betrekking op alle medewerkers van de leverancier en zijn onderaannemers. De TLV 00805-102 norm (Toepassingsbeperkingen voor stoffen t.b.v producten) en het bijbehorende formulier zijn ook beschikbaar als .pdf bestand.


Richtlijnen

Wat u moet weten

Er zijn een aantal belangrijke algemene richtlijnen die u als medewerker van een toeleverancier moet weten indien u dafwerkzaamheden verricht. Deze richtlijnen zijn vastgelegd onder het .pdf bestand "Wat u moet weten" die hieronder te downloaden is.

SupplierNet

SupplierNet is de extranet portal van PACCAR Purchasing Europe voor leveranciers.

Login

Contact

Als u vragen hebt over PACCAR Purchasing Europe kunt u altijd contact met ons opnemen. Om uw vraag zo snel en efficiënt mogelijk te beantwoorden kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Contactformulier

Deel deze pagina

Deel deze pagina met anderen.