Energie & broeikasgasreductie programma

Energy-GreenHouseGas-Reduction-Program

Energie Efficiëntie Verbetering

DAF Trucks NV is sinds mei 2002 officieel toegetreden tot de MeerJarenAfspraak - energie efficiëntie. DAF Trucks NV is ingedeeld in de groep “Overige Industrie”.

Al sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met het MJA3-convenant draagt het ministerie van Economische Zaken bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord.

De eerste generatie MJA’s heeft na beëindiging in 2000 navolging gevonden in MJA2 (2001-2012). In 2008 is gekozen voor een verlenging, verbreding en intensivering van  MJA2: het huidige MJA3-convenant (2001-2020).

Een van de verplichtingen binnen de MJA is het invoeren van een energiemanagement systeem, DAF heeft dit sinds 2003 al volledig geïntegreerd in het gecertificeerd ISO 14001 milieumanagement systeem.

In 2015 is DAF Trucks Vlaanderen N.V., locatie Westerlo, toegetreden tot het Vlaamse energieconvenant, de EnergieBeleidsOvereenkomst.

Beide convenanten zijn gebaseerd op de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Verlagen van de broeikasgasemissie

PACCAR Inc. heeft een broeikasgasemissie reductie programma opgesteld, waaraan alle bedrijfsonderdelen, waaronder de DAF locaties moeten bijdragen. PACCAR rapporteert sinds 2014 hierover aan de CDP Reporter Service. De resultaten worden vergeleken en opgevolgd om te komen tot een continue verkleining van de CO2 voetafdruk. 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/meerjarenafspraken-energie-efficiency
http://www.ebo-vlaanderen.be/Pages/default.aspx
http://www.paccar.com/environmental/

Contact DAF Trucks N.V.

Bent u op zoek naar ons adres, telefoonnummer of routebeschrijving of wilt u een vraag stellen?

Contact DAF Trucks NV

Deel deze pagina

Wij nodigen u uit deze pagina te delen.