Monitorowanie obciążenia osi (ALM)
Uwagi ogólne
Monitorowanie obciążenia osi stanowi wyposażenie opcjonalne w modelach CF75/85 i XF (niedostępne w modelach CF65).
Układ ten umożliwia odczyt rzeczywistych obciążeń osi. Układ wykorzystuje czujniki ciśnienia zamontowane w miechach pneumatycznych i przeliczające ciśnienie na tony. Na podstawie tych obciążeń osi można określić masę ładunku.
Menu informacji na wyświetlaczu głównym pokazuje rzeczywiste obciążenie dla każdej osi. Obciążenie osi pokazywane jest jedynie wtedy, gdy włączono zapłon, a pojazd nie porusza się.
Informacje o obciążeniach osi
Pojazdy modelu FT 
W celu wyświetlenia obciążeń osi w menu wybrać "informacje o obciążeniu osi". Wyświetlone obciążenie osi (A) to ogólny ciężar na oś (ładunek + masa własna). Wyświetlone obciążenie osi (A) w pojeździe z osią przednią o zawieszeniu piórowym jest obliczane przez układ.
Jeśli w prawym dolnym rogu wyświetlacza pokazana jest mała strzałka (B), przełącznik sterujący menu można wykorzystać do odzyskania informacji dotyczących naczepy.
Naczepa 
W celu wyświetlenia obciążeń osi w naczepie muszą zostać spełnione następujące warunki: Naczepa musi posiadać układ hamulcowy EBS lub zawieszenie pneumatyczne wspierające monitorowanie obciążenia osi.
W naczepach z monitorowaniem obciążenia osi pokazane są obciążenia każdej z osi.
W naczepach bez monitorowania obciążenia osi, ale z EBS, na wyświetlaczu pokazane jest tylko ogólne obciążenie wszystkich osi.
W naczepach bez EBS i monitorowania obciążenia osi pokazane jest tylko obciążenie osi ciągnika.
Jeśli w lewym dolnym rogu wyświetlacza pokazana jest mała strzałka (C), przełącznik sterujący menu można wykorzystać do odzyskania informacji dotyczących ciągnika.
Pojazdy modelu FA 
Po wybraniu w menu funkcji "informacje o obciążeniu osi", w zależności od konfiguracji pojazdu, pokazanych jest, lub nie, kilka obciążeń osi (A). Wartość (B) wyświetlona w pojeździe wskazuje masę ładunku.
To, czy pokazane są, czy nie, wartości obciążeń osi, zależy od typu pojazdu. Na przykład nie jest pokazywane obciążenie na osi przedniej o zawieszeniu piórowym. Zawsze pokazywane są wszystkie obciążenia osi w ciągniku z pełnym zawieszeniem piórowym.
Jeśli w prawym dolnym rogu wyświetlacza pokazana jest mała strzałka (C), przełącznik sterujący menu można wykorzystać do odzyskania informacji dotyczących naczepy.
Przyczepa 
W celu wyświetlenia obciążeń osi w przyczepie muszą zostać spełnione następujące warunki: Przyczepa musi posiadać układ hamulcowy EBS lub zawieszenie pneumatyczne wspierające monitorowanie obciążenia osi.
W przyczepie z monitorowaniem obciążenia osi pokazane są obciążenia każdej z osi.
W przyczepie bez monitorowania obciążenia osi, ale z EBS, na wyświetlaczu pokazane jest tylko ogólne obciążenie wszystkich osi.
W przyczepie bez EBS i monitorowania obciążenia osi pokazane jest tylko obciążenie osi ciągnika.
Jeśli w lewym dolnym rogu wyświetlacza pokazana jest mała strzałka (C), przełącznik sterujący menu można wykorzystać do odzyskania informacji dotyczących ciągnika.
Zerowanie masy ładunku
Po wybraniu funkcji "zeruj masę ładunku" jako odniesienie zostanie wykorzystane rzeczywiste obciążenie osi (A).
W ten sposób można określić, ile masy dodano lub odjęto. Zerowanie ustawi masę ładunku (B) na 0,0. Po załadowaniu lub rozładowaniu pojazdu wskazana masa ładunku wzrośnie lub spadnie.
Ostrzeżenie o przeciążeniu osi
Po przekroczeniu maksymalnego obciążenia osi na wyświetlaczu głównym pokazane zostanie ostrzeżenie. Ostrzeżenie to można pominąć poprzez naciśnięcie przełącznika sterującego menu.
Za każdym razem, kiedy za pośrednictwem przełącznika sterującego menu pominie się wyświetlone ostrzeżenie, wartość maksymalnego obciążenia zostaje zwiększona o 500 kg.
Zaleca się ustawienie wartości maksymalnego obciążenia osi nieco poniżej maksymalnego obciążenia osi dopuszczonego prawem.
Wartość maksymalnego obciążenia osi może ustawić dealer serwisowy firmy DAF.